Snoezelen

Terapie v relaxační místnosti aktivuje smysly v příjemném prostředí, speciálně

upraveném pro vyvolání smyslových pocitů pomocí světelných, zvukových

a vibračních prvků, vůní a hudby.

Výsledný efekt může být uklidňující, ale i stimulující. Cílem metody je

naučit klienta relaxovat a učit novým dovednostem. Skrze zážitky se stimulují

všechny smysly. Snoezelen pomáhá rozvíjet vnímání, emocionalitu, poznávání,

komunikaci a motoriku. Má příznivý vliv i na změny pozornosti a koncentrace.

Napomáhá mírnit agresivní chování a navozuje rovnováhu mezi uvolněním

a aktivací jedince.

Snoezelen pomáhá osobám s mentálním, tělesným i smyslovým postižením,
s poruchami chování, učení nebo autistického spektra, s psychickými poruchami,
traumatickým poraněním mozku, ale i lidem s demencí nebo chronicky nemocným pacientům.
Za zakladatele metody jsou považováni Holanďané Ad Verheul a Jan Hulsegge.
Pojem snoezelen vznikl kombinací dvou holandských slov – „snuffelen“
(čichat, zkoumat) a „doezelen“ (odpočívat). Můžete se tak těšit na terapii
odpočinkem při zapojení všech smyslů.