Konzultace psychiatra

Pro zhodnocení vašeho duševního zdraví a navržení vhodné léčby je velmi důležitá

konzultace s naším psychiatrem. Výsledek psychiatrického vyšetření může vést

nejen k odhalení příčiny vašich psychických potíží, ale také fyzických!

Vyšetření probíhá formou rozhovoru, ve kterém se lékař bude zajímat o přítomnost

duševních onemocnění ve vaší rodině, tělesná onemocnění, se kterými se léčíte,

zda užíváte nějaké léky, ale ptá se i na vaše vzdělání, zaměstnání nebo osobní záležitosti

jako partnerský život. Dále se psychiatr zaměří na obtíže, se kterými přicházíte. Zajímají

ho veškeré důležité životní momenty, které by mohly mít vliv na váš aktuální psychický stav.

Psychiatr zjistí hloubku vašeho problému a následně vás doporučí k psychologovi na psychoterapii